طراحی-لوگو
آموزش, لوگو

طراحی لوگو

شبیه به یک نمودار درختی هر چه ادامه می دهید گسترده تر میشود در رأس این نمودار اسم برند وجود دارد.در مرحله دوم هم سیلاب به صورت جداگانه نوشته می شود.حال در مرحله سوم هر سیلاب را آنالیز می کنیم و یا مفاهیم…

خانهفروشگاهحساب کاربری
جستجو کردن