Size
Chest (IN.)
Waist (IN.)
HIPS (IN.)
XS
32-34
25-27
32.5-34.5
X
34-36
27-29
34.5-36.5
M
36-38
29-31
36.5-38.5
L
38-40
31-33
38.5-40.5
XL
40-42
33-35
40.5-42.5
XXL
42-44
35-37
42.5-44.5
خانهفروشگاهحساب کاربری
جستجو کردن