طراحی لوگو

طراحی لوگو

تعرفه های طراحی لوگو
1500000 تومان
 • 1 طرح اولیه
اقتصادی

طراحی لوگو

تعرفه های طراحی لوگو
3000000 تومان
 • 2 طرح اولیه

طراحی لوگو

تعرفه های طراحی لوگو
5000000 تومان
 • 3 طرح اولیه

طراحی لوگو

تعرفه های طراحی لوگو
10000000 تومان
 • 5 تا 6 طرح اولیه

طراحی لوگو

تعرفه های طراحی لوگو
15000000 تومان
 • 8 طرح اولیه

طراحی لوگو

تعرفه های طراحی لوگو
20000000 تومان
 • 10 طرح اولیه
ویژه

طراحی موشن

طراحی موشن گرافی

تعرفه های طراحی موشن
قیمت هر 60 ثانیه 4000000 تومان
 • نریشن(صداگذاری) 500000 تومان
اختصاصی

طراحی تکست موشن

تعرفه های طراحی موشن
قیمت هر 60 ثانیه 3000000 تومان
 • نریشن(صداگذاری) 500000 تومان
اختصاصی

طراحی موشن گرافی با کارکتر

تعرفه های طراحی موشن
قیمت هر 60 ثانیه 6000000 تومان
 • نریشن(صداگذاری) 500000 تومان

طراحی لوگو موشن

تعرفه های طراحی موشن
1200000 تومان
اختصاصی

طراحی استوری موشن

تعرفه های طراحی موشن
1500000 تومان
حرفه ای

انواع طراحی

طراحی کارت ویزیت

تعرفه های طراحی کارت ویزیت
 • از 200000 تومان
 • تا 500000 تومان

طراحی ست اداری

تعرفه های ست اداری
1500000 تومان
 • ویژه 3000000 تومان
 • با پترن سازمانی 5000000 تومان
ویژه

طراحی لیبل بسته بندی

تعرفه های طراحی لیبل بسته بندی
شروع از 2000000 تومان

طراحی جعبه بسته بندی

تعرفه های طراحی جعبه بسته بندی
6000000 تومان

طراحی کلیشه کارتن

تعرفه های طراحی کلیشه کارتن
1500000 تومان

طراحی قالب پست

تعرفه های طراحی قالب پست
400000 تومان
اقتصادی

طراحی قالب استوری

تعرفه های طراحی قالب استوری
1000000 تومان

طراحی تراکت

تعرفه های طراحی تراکت
300000 تومان

طراحی پوستر

تعرفه های طراحی پوستر
1000000 تومان

طراحی کاتالوگ

تعرفه های طراحی کاتالوگ
شروع از 6000000 تومان

طراحی اینترفیس سایت

تعرفه های طراحی اینترفیس سایت
شروع از 1000000 تومان

طراحی فولدر یا پاکت

تعرفه های طراحی فولدر و پاکت
2000000 تومان

طراحی منو،گارانتی

تعرفه های طراحی منو و گارانتی
1500000 تومان

طراحی پست اسلایدی

تعرفه های طراحی پست اسلایدی
800000 تومان